สงสัยว่า ถ้าเปิดแอร์แล้วคอมจะทำงานเลยไหมครับ

Community of Knowledge Sharingหมวดหมู่: เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับแอร์สงสัยว่า ถ้าเปิดแอร์แล้วคอมจะทำงานเลยไหมครับ
Avatarนิรนาม asked 7 ปี ago

ถ้าเราเปิดแอร์แล้วคอมที่อยู่นอกบ้านจะทำงานทันทีไหมครับ