แอร์ไม่เย็น

Avatarหนึ่ง asked 5 ปี ago

ใช้แอร์ไดกิ้น เพิ่งล้างแอร์แต่ใช้ไม่ถึง4วัน ไม่เย็นบ้างทีมีแต่ลม