ใบพัดแอร์ที่บ้านหัก หาซื้อใหม่ได้ที่ไหน

Community of Knowledge Sharingหมวดหมู่: เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับแอร์ใบพัดแอร์ที่บ้านหัก หาซื้อใหม่ได้ที่ไหน
Avatarนิรนาม asked 6 ปี ago

อยากรู้ว่าจะหาซื้อใบพัดแอร์ได้ที่ไหน เพราะแอร์ที่บ้านใบพัดแอร์หัก ตอนนี้ไม่ได้ใช้งาน