แอร์เสีย

[ฟ้องด้วยภาพ] แอร์เสีย!! นี่แหละหนึ่งในตัวการผู้โชคร้ายของสาเหตุปัญหาแอร์เสีย

มิถุนายน 16, 2015 // 0 Comments

[ฟ้องด้วยภาพ] แอร์เสีย!! นี่แหละหนึ่งในตัวการผู้โชคร้ายของสาเหตุปัญหาแอร์เสีย ปัญหาแอร์เสีย ถือเป็นของคู่กันกับการใช้งานแอร์บ้าน หากได้ใช้คงไม่มีวันที่จะไม่เสียอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าแอร์จะเสียวันไหนเท่าน [อ่านต่อ...]